Các podcast: Eugenio Barba và đạo đức của các nhà hát ch play

Nó được coi là một bậc thầy của các thế hệ của các diễn Cài đặt ch play miễn phí viên trong nhà hát hiện đại, một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất và để lại dấu ấn của mình trên trường quốc tế:  ch play

ch play

Eugenio Barba là ở Rôma với chủ nhà Nhà hát Odin của Downlaod ch play sam sung mình cho đến tối nay tại ‘Auditorium Parco della Musica và 27 17 tháng 3 tại Teatro Vascello Rome, nơi họ đang chấp nhận đặt phòng với  ch play

ch play

cuộc sống mãn tính , thêm vào một lịch trình bận rộn của cuộc họp, solo của các diễn viên, thuyết trình phim và sách về lịch sử của nhóm ch play game  (xem bài đăng trên 19 Tháng hai). ngoài sân khấu tuần này có một cuộc phỏng vấn với Eugenio Barba. ch play

Leave a Comment