Còn ba cặp ngân hàng sở hữu chéo chưa xử lý (P2)

Những tổ chức tín dụng yếu kém đã được kiểm soát và xử lý theo những phương án cơ cấu lại đã được duyệt đều có tình hình hoạt động tương đối ổn định và cải thiện tốt hơn so với thời điểm bắt đầu việc thực hiện cơ cấu lại. Thống đốc Bình cũng đã đánh giá, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhiều tổ chức tín dụng vẫn nỗ lực cải thiện năng lực tài chính và tăng nguồn vốn điều lệ để tạo điều kiện tiếp tục mở rộng hoạt động và nâng cao hơn nữa khả năng đối phó với những rủi ro trong hoạt động. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Còn ba cặp ngân hàng sở hữu chéo chưa xử lý (P2)Trong đó, nguồn vốn điều lệ của hệ thống những tổ chức tín dụng đến cuối 12/2014 là 435,6 nghìn tỷ đồng,

tăng thêm 3,29% so với thời điểm12/2013 (Đến cuối 02/2015, vốn điều lệ ở mức là 436,3 nghìn tỷ đồng, Tổng tài sản tính đến thời điểm cuối tháng 12/2014 đạt ở mức là 6.514,9 nghìn tỷ đồng, tăng thêm 12,2% so với 12/2013. Dịch vụ kế toán
Thống đốc Bình cũng đã đánh giá quá trình tái cơ cấu cũng đã đạt được nhiều kết quả và giải pháp cơ cấu lại tổ chức tín dụng có tính khả thi. Những kết quả đạt được trong cơ cấu lại những tổ chức tín dụng đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định hệ thống tài chính, giữ vững sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô, hỗ trợ điều hành các chính sách tiền tệ và tạo được cơ sở cho việc đẩy nhanh cơ cấu lại những tổ chức tín dụng trong giai đoạn tiếp theo. Dich vu ke toan thue

Còn ba cặp ngân hàng sở hữu chéo chưa xử lý (P2)1
Theo Thống đốc Bình, kết quả của quá trình cơ cấu lại ngân hàng trong thời gian 3 năm qua góp phần đưa 11 ngân hàng của Việt Nam được lọt vào 1000 ngân hàng thế giới trong năm 2014 do tờ tạp chí The Banker đã công bố. Trong xếp hạng các ngân hàng ở khu vực Đông Nam Á về Chỉ số an toàn cấp 1, các ngân hàng Việt Nam chiếm hấu hết trong top 10.

Leave a Comment