Đạt được một kết quả CH Play có tính cộng tác trong một môi trường cạnh tranh

Do đó, nếu môi trường đàm phán ch play là cạnh tranh, bạn nhìn tôi như một địch thủ và để đạt được một kết quả có tính cộng tác, tôi sẽ phải chơi trò chơi cạnh tranh. Trong hoàn cảnh này, tôi sẽ cho bạn biết 1.500 đô-la là giá trần của tôi bằng cách sau. Tôi đưa ra giá đề nghị đầu tiên là 900 đô-la, và bạn từ chối. Giá đề nghị tiếp theo của tôi là 1.200 đô-la. Sau đó tôi tăng lên 1.350 đô-la. Sau một vài phút, tôi đưa ra giá 1.425 đô-la. Giá đề nghị kế tiếp là con số miễn cưỡng 1.433,62 đô-la. Bằng cách này bạn sẽ tin rằng tôi có 1.500 đô-la, vì tôi giảm độ tăng giá một cách đều đặn, thay vì cư xử như một anh thủy thủ say rượu. Từ từ tăng lên như tôi đã làm được gọi là chơi “trò chơi tăng tiền”.

 

Đạt được một kết quả CH Play có tính cộng tác trong một môi trường cạnh tranh

Một số bạn đọc cuốn sách tai facebook này là môn đồ của Howard Cosell, nhà bình luận thể thao nổi tiếng, có thể nói: “Tôi không thích chơi trò này. Tại sao tôi không thể nói ra như nó vốn có?” Tất nhiên đó là quyền của bạn, nhưng nên nhớ rằng để đạt được một kết quả có tính cộng tác trong một môi trường cạnh tranh, bạn phải chơi trò chơi đó. Nếu không muốn làm điều này, bạn có một lựa chọn khác: Bạn có thể thay đổi không khí trong mối quan hệ để xây dựng sự tin cậy lẫn nhau. Nếu thành công, bạn có thể dừng trò chơi. Ý của tôi đơn giản là bạn nên nhìn thực tại như nó vốn thế và phải luôn hành động theo thực tại đó. Tôi xin nhắc lại: Để đạt được một kết quả có tính cộng tác trong một môi trường cạnh tranh, bạn phải chơi trò chơi cạnh tranh.

Đạt được một kết quả CH Play có tính cộng tác trong một môi trường cạnh tranh

Điều này khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm vui game avatar của tôi với một người không chơi “trò chơi tăng tiền”. Tôi có một người hàng xóm là bác sĩ, một “người chuyên nghiệp”, (Một người chuyên nghiệp được định nghĩa là người thích kiếm tiền nhưng không thích nói đến chuyện đó). Khi nhà của ông ta bị bão làm hỏng, ông ta bấm chuông nhà tôi và nói: “Herb, anh có thể giúp không? Một nhân viên định mức bảo hiểm đang đến để mặc cả về chuyện tiền bạc. Anh làm những việc như thế này suốt. Anh có thể nói chuyện với anh ta hộ tôi không?”

Leave a Comment