Kiến nghị thành lập doanh nghiệp mới kinh doanh BDS

Trong Kỳ họp thứ 7 tại Quốc hội khóa XIII, có nhiều đại biểu tại Quốc hội đã kiến nghị tất cả những trường hợp đang hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) đều cần phải thành lập doanh nghiệp. Chung cư hh4 Linh Đàm.

kiến nghị thành lập doanh nghiệp mới kinh doanh bdsKiến nghị sẽ thành lập doanh nghiệp mới được kinh doanh BĐS

Về ý kiến đề nghị làm rõ đối với nhà, đối với công trình xây dựng đã được qua sử dụng thì việc kiểm soát chất lượng được sẽ thực hiện như thế nào, ai sẽ kiểm soát, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo, việc mua bán nhà, các công trình xây dựng đã qua sử dụng là do các bên đã thỏa thuận theo chất lượng thực tế, khi các bên có nhu cầu đánh giá và kiểm soát chất lượng của nhà, của công trình xây dựng trong các giao dịch thì cần phải được thực hiện theo pháp luật về xây dựng. Chung cư hh1 Linh Đàm.
Về đề nghị cho phép các chủ đầu tư được quyền huy động vốn của khách hàng ngay tại thời điểm công tác giải phóng mặt bằng đã được hoàn tất và dự án đã có quy hoạch chi tiết 1/500. Cơ quan chủ trì soạn thảo có kết luận như sau: Để bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng khi mua, khi thuê, thuê mua nhà, khi công trình xây dựng hình thành trong tương lai, những dự án Luật quy định các chủ đầu tư chỉ được phép bán, cho thuê, được phép cho thuê mua nhà, công trình xây dựng khi đã được hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ của dự án. Riêng đối với nhà chung cư, các tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì cần phải có thêm điều kiện là đã hoàn thành xong phần móng của các tòa nhà đó. Chung cư hh3 Linh Đàm.

kiến nghị thành lập doanh nghiệp mới kinh doanh bds1Về đề nghị không nhất thiết các chủ đầu tư kinh doanh nhà trong dự án phải có đăng ký quyền sở hữu nhà ở trong Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 9 của dự án Luật Kinh doanh BĐS. Đối với điều kiện của các cá nhân,các tổ chức hoạt động kinh doanh BĐS, nhiều ý kiến tán thành đã quy định của dự án Luật về mức vốn pháp định là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên có nhiều ý kiến đề nghị mức vốn pháp định tối thiểu phải là 50 tỷ đồng và một số ý kiến khác còn đề nghị giao Chính phủ quy định cụ thể sao cho phù hợp với từng thời kỳ cụ thể.

Leave a Comment