mở khóa tài sản cổ đông

Việc nói về khả năng mở khóa tài sản cổ đông dường như đã trở thành mốt ngày nay. Giả định là của cải đã có sẵn – nó đã được tạo ra – và chỉ với một chút mánh lới tài chính nó có thể được giải phóng.
Để có thể mở khóa tài sản cổ đông bạn phải thoát khỏi những hoạt động kinh doanh tồi – như Jack Welch đã làm khi điều hành GE dự án The Garden Hill 99 Trần Bình. Bạn phải tách các công ty đòi hỏi tỷ lệ P/E cao hơn nhiều so với công ty mẹ ra khỏi công ty mẹ – hãy xem những khao khát gần đây về việc tách các công ty ra khỏi công ty mẹ và chia tách lại các công ty đã sáp nhập ở 3M (Imation) HP (Agilent Technologies) AT&T (Lucent Technologies và A&T Wireless) PepsiCo (Tricon) v.v…. Bạn cố gắng dồn tài sản vốn đắt đỏ và cố định vào ai đó thông qua hoạt động thuê ngoài. Đương nhiên cũng có một giới hạn về số lượng hoạt động kinh doanh thiếu hiệu quả mà một công ty có thể loại bỏ và lượng tài sản mà nó có thể chuyển sang bảng cân đối kế toán của người khác. Không ngạc nhiên khi sau một vài vòng tái cấu trúc tổ chức các CEO cho rằng việc mua lại cổ phiếu là cách dễ nhất để tăng giá cổ phiếu.
Mua lại cổ phiếu là một trong những cách thức đơn giản nhất và có lẽ là chuẩn nhất trong việc mở khóa tài sản cổ đông. Cạn ý tưởng? Không có cơ hội đầu tư hấp dẫn? Chẳng sao cả! Hãy lấy khoản tiền mặt có được từ các hoạt động kinh doanh hiện tại và hoàn trả nó cho các cổ đông. Không có cách nào để gia tăng giá cổ phiếu nhanh hơn việc mua lại chính cổ phần của mình.
Nếu như việc giảm biên chế là giải pháp tình thế cho sự trì trệ của tổ chức thì việc mua lại cổ phần là liều thuốc tức thì cho mức giá cổ phần xanh xao. Trong 5 năm từ năm 1999 rất nhiều công ty từ Toys R Us đến Cigna PG&E GM US Airways Times Mirror Maytag và Bear Stearns đã tự mua lại lượng cổ phần chiếm hơn 30% giá trị vốn hóa thị trường của chính nó. Mua lại cổ phần là một cách trao thưởng cho các cổ đông dù thiếu tiềm năng tăng trưởng rõ ràng. Thực tế từ năm 1995 đến năm 2000 tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm của 50 nhà mua lại cổ phần lớn nhất chỉ vào khoảng 4%. Tỷ lệ này đối với nhóm S&P 500 là 13% và 50 công ty phát triển nhanh nhất là 50%. Các CEO mua lại cổ phần có thể nói rằng Đây chúng tôi chẳng biết phải làm gì với khoản tiền mặt. Anh hãy cầm lấy tiền và đi xem liệu anh có tìm được các cơ hội đầu tư tốt hơn không. Đương nhiên đây chính xác là những gì mà một CEO bị tước đi các ý tưởng chiến lược mới nên làm! Nhưng việc làm đó chẳng khác nào việc bán tháo tài sản của chính bạn.

Leave a Comment