Mô tả công việc của trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Khuyến khích nhân viên: Khen thưởng và biểu dương thì công khai, kịp thời. Góp ý, phê bình thì riêng tư vinhomes riverside và thận trọng. Luôn biết động viên, đồng cam cộng khổ với nhân viên. Sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình cho quyền lợi chính đáng của nhân viên.
Huấn luyện: Chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dạn. Kỹ năng huấn luyện cầm tay chỉ việc (on the job training). Khả năng truyền lửa, kích thích tinh thần tự học và tự hoàn thiện của nhân viên.

2. Trưởng phòng dịch vụ khách hàng                                                                     

Trưởng phòng việc làm dịch vụ khách hàng nên được bổ nhiệm từ trưởng nhóm hoặc từ nhân sự có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng nếu Giám đốc trung tâm là người có kinh nghiệm về Call Center/Contact Center để hướng dẫn và đào tạo. Như đã đề cập, để quản lý và điều hành tốt ở trung tâm dịch vụ khách hàng thì năng lực quản lý chưa đủ mà bắt buộc phải có kinh nghiệm về lĩnh laptop vực này. Hoạt động của một trung tâm dịch vụ khách hàng là sự kết hợp chặt chẽ và logic giữa nghiệp vụ dịch vụ khách hàng qua điện thoại, hệ thống công nghệ điện thoại, năng lực quản trị nhân sự và kinh nghiệm của những người làm nghề.

Mô tả công việc của trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Giám sát và đánh giá kết quả công việc của nhân viên dịch vụ khách hàng.
Giám sát và đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ (Service Level, ASA, ACW, Abandon Call Rate).
Hỗ trợ trưởng nhóm/nhân viên dịch vụ khách hàng giải quyết các trường hợp phức tạp/khó của khách hàng. 

Leave a Comment