Sáu nhân vật của Ronconi và podcast với “Tramedafrica”Contra online

Thường thì tôi cũng thú nhận các diễn viên: đẹp nhất,Chơi game contra online ở máy di động tính hướng dẫn, đầy đủ các công việc của họ là bằng chứng, rằng quá trình xây dựng, nghiên cứu, kỷ luật và nỗ lực đó là sự sáng tạo. Contra online

Contra online
Nhưng cũng thấy quá trình này thường là thú vị hơn và nên học Game contra online chơi ở máy dthỏi mà các chương trình riêng của mình, đặc biệt là nếu lái xe là một người thầy vĩ đại. Đó thực ra là một kinh nghiệm độc đáo mà Luca Ronconi đã được trao cho một nhóm người ngày khác trong khu vực Centro Santa Cristina ở  Contra online

Contra online

Umbria, nơi dễ chịu trong rừng nơi mà năm trước (bằng chi phí của mình) tạo một “trung tâm nhà hát” mà làm những gì tôi thường không làm trong các nhà hát. kinh nghiệm Contra online
năm nay Ronconi đã làm việc với một nhóm các sinh viên tốt nghiệp trẻ và sinh viên tốt nghiệp của các diễn viên Silvio D’Amico ở Rome vào ba bản, các “Pylades” bởi Pasolini, “Tình yêu” Andreini gương, và trên tất cả, trên “Sáu nhân vật” của Pirandello, người năm tới sẽ trở thành một chương trình thực sự. Và vào văn bản này, Ronconi và các chàng trai đã cho thấy một mini-tiểu luận công việc của họ trên hai tài liệu, nhưng sau đó lại với nhau cũng đã ứng khẩu một bài kiểm tra đầu tiên trên một bản phác thảo của cảnh Act III, với đọc bình thường ở bàn cà phê, thể hiện như thế nào Ngài ban cho sự sống cho một nhân vật và làm thế nào để xây dựng ý thức cảnh tượng. Ai cũng nhìn thấy nó trong ba cảnh giới đã rõ ràng: xa tất cả lời nói sáo rỗng Pirandello, bất ổn và mới. Ronconi thấy Pirandello như Matrix: sáu nhân vật là đại diện tinh thần, con số ảo, và trong một thế giới trong đó thực tại ảo và thực hầu như không có ranh giới trở nên kỳ lạ đáng lo ngại. Không có chờ đợi cho chương trình. choi game contra

Leave a Comment