Sự bế tắc của VAMC (P2)

Nếu chỉ có vậy, người ta cũng sẽ sẽ khó mà thấy được vai trò thiết yếu của công ty VAMC trong việc giải quyết nợ xấu. Bản thân chính những tổ chức tín dụng chắc chắn sẽ tiếp tục làm những việc như thế này, và như thế thì sự tham gia của công ty VAMC có chăng chỉ làm rối thêm sự việc, và tất nhiên là tốn kém thêm cho những tổ chức tín dụng chủ nợ vì mọi chi phí xử lý nợ xấu của công ty VAMC rốt cuộc đều được khấu trừ vào giá trị còn lại của nợ xấu, trong khi những tổ chức tín dụng có nguồn nợ xấu bán cho công ty VAMC vẫn phải có trách nhiệm trong việc trích lập dự phòng và tiếp tục xử lý được những khoản nợ xấu này. Dich vu ke toan thue

Sự bế tắc của vamc p2

Và trong việc bán nợ, bán tài sản – điểm nghẽn của việc xử lý nguồn nợ xấu ở Việt Nam,

đến công ty VAMC cũng vẫn đang gặp bế tắc khi họ thừa nhận rằng Việt Nam hiện tại vẫn chưa có thị trường mua bán nợ, mới đang trong tình trạng manh nha lập thị trường mua bán nợ. Ngoài ra, tuy công ty VAMC cũng đã nhấn mạnh rằng muốn lập được thị trường mua bán nợ thì họ sẽ phải là đơn vị tiên phong đứng ra thực hiện việc này, nhưng ngay cả ở điểm này chúng ta cũng khó có thể thấy được vai trò và sự cần thiết của công ty VAMC. Dich vu ke toan thue

Vì, rõ ràng việc thành lập thị trường mua bán nợ xấu là việc ban hành luật lệ và khuôn khổ pháp lý để cho một thị trường như thế ra đời, và để mọi đối tượng nào đó có thể đáp ứng được những yêu cầu tham gia trên thị trường này, và có nhu cầu thì cũng sẽ được phép tham gia và hoạt động mua bán trên chính thị trường đó. Nói cách khác, công ty VAMC không phải là cơ quan lập pháp hay cơ quan quản lý chức năng, mà chỉ là một chủ thể tương lai tham gia vào thị trường mua bán nợ xấu sau này (nếu như có), và, bởi vậy, sự “tiên phong” của công ty VAMC vừa là điều không cần thiết, vừa nằm ngoài thầm quyền của họ. Dich vu ke toan thue

Sự bế tắc của vamc p21

Tất nhiên, công ty VAMC vẫn có thể có, vẫn có thể đóng vai trò là một tổ chức tư vấn cho nhà nước trong việc thành lập thị trường nhằm mục đích mua bán nợ xấu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, và việc tư vấn này thì có khá nhiều tổ chức và cá nhân khác cũng đang có thể đảm nhận (tốt hơn) được.

Leave a Comment