Tìm hiểu nguồn gốc của Toyota Camry

Tìm hiểu nguồn góc của Toyota Camry

Toyota Camry có nguồn gốc của nó trong Toyota Celica khi Celica Camry được giới thiệu 30 năm trước đây như là một phiên bản bốn cửa của Toyota Celica đó có nghĩa là dành riêng cho thị trường Nhật Bản trong nước. Các bản gốc Celica Camry chất là một thiết kế lại Toyota Carina với dấu hiệu phong cách chụp từ năm 1978 Celica Supra. Sự phổ biến của bốn cửa Celica Camry khuyến khích Toyota để nghĩ về một dòng xe mới riêng cho Camry.

Vì vậy, trong năm 1982, Camry đã trở thành một dòng riêng biệt mô hình có sẵn trong hai phiên bản, một chiếc sedan bốn cửa và một phiên bản fastback, dòng sản phẩm này ban đầu được biết đến như là phiên bản V10 và tiếp theo là dòng model V20 vào năm 1986 trong đó có thêm một phiên bản station wagon . Năm 1990 khi Toyota giới thiệu dòng V30 của Toyota Camry đó là một Nhật Bản chỉ có dòng sản phẩm để đối phó với các quy định thuế ô tô Nhật Bản vừa được giới thiệu, dòng mô hình này đặc trưng một cơ thể mỏng hơn mà đặc trưng trong các đội hình model Camry qua. Đối với thị trường nước ngoài tuy nhiên một “thân rộng” mô hình XV10 đã được giới thiệu. Năm 1996 XV20 thay thế XV10 và dòng mô hình này cuối cùng đã kết thúc kỷ nguyên của riêng Camry với tương tự Camry được bán trên toàn thế giới

Các XV40 Camry lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006. Sau đó, vào năm 2007 Toyota thấy phù hợp để hoàn toàn thiết kế lại Camry bằng cách cho nó một thiết kế hiện đại hơn và mềm mại hơn. lặp đi lặp lại này của Camry là cơ sở của mô hình hiện tại của Toyota Camry với căng da mặt nhỏ và thay đổi cho các mô hình hiện tại

Leave a Comment