TỨ BẤT TỬ TRONG TÂM THỨC DÂN GIAN VIỆT NAM P31

Truyển thuyết Tản Viên đã là để tài được giới nghiên cứu và sáng tác chú ý. Trong phạm vi học thuật có nhiều cuộc trao đổi vể cuộc chiến tranh Hùng Thục xem đó là xung đột giữa các bộ tộc chứ không phải chiến tranh chống ngoại xâm. Cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh-Thủy Tinh từ lâu được thống nhất là có ý nghĩa đấu tranh giữa Non và Biển, và Tản Viên tiêu biểu cho sự nghiệp đắp đê phòng lụt của dân tộc. Gẩn đây lại có ý kiến cho đó là câu chuyện phản ánh tục cướp vợ thời cổ. Những trò diễn chung quanh sự thờ cúng Hùng Vương đã được nghiên cứu đào sâu, để tìm đến những tín ngưỡng khác trong thời cổ đại…tòa Park 5 chung cư Times City Park Hill

Vé xuất xứ của Tản Viên, những người nghiên cứu văn bản học, cũng đang có ý kiến trao đổi. Những cuốn Lĩnh Nam chích quái còn lại, chép không thống nhất. Hình như lúc đẩu Trẫn Thế Pháp chép Tản Viên là một trong 50 con trai của Lạc Long Âu Cơ. Đến thế kỷ XV, Kiểu Phú không đồng ý và chữa lại, cho Tản Viên là do hào khí anh linh mà ra.

Mô hình tổng thể Times City Park Hill

 

tòa Park 5 Times City

Các tài liệu vé sau đểu theo văn bản của Kiểu Phú[1]. Nhưng ở sách Lịch Triều hiến chương, Phan Huy Chú vẫn nói đại vương ở núi Tản Viên, là một người con trai trong số 50 người vể biển. Còn sách Việt sử thông giám cương mục lại chép: “Thẩn Tản Viên theo bổ về biển, nhưng sau lại xin lên đất. Cuối cùng tìm được chố ở là núi Tản Viên”.

Các nhà văn nhà thơ có sáng tác vể Tản Viên. Một số bài thơ, câu đối của các nhà thơ đã được SƯU tẩm. lạp Đại Nam quốc sử diễn ca, đoạn viết vể Sơn Tinh, Thủy Tinh là những vẫn thơ đẹp. Văn học thời 1930 – 1945 có thơ Nguyễn Nhược Pháp và truyện của Nguyễn Tuân. Sau Cách mạng tháng Tám đã có phim hoạt hình Sơn Tinh Thủy Tinh của tác giả Võ Quảng, đạo diễn Trương Quả, được giải thưởng Bông sen bạc trong Đại hội Liên hoan phim lần thứ II (1973).

[1] Nguyễn Huệ Chi đã khảo sái nhiểu dị bản Lĩnh Nam chích quái và đưa ra các nhân xét (Xem Thơ văn Lý Trđn.KHXH, 1977), nhưng không nhắc gì đến các quyển sử chí vễ sau.tòa Park 5 Times City Park Hill

Leave a Comment