tu sửa kiến trúc lịch sử

Trong việc tu sửa kiến trúc lịch sửLinh Đàm có thể dùng các loại gỗ kiến trúc để thay thế song phải tôn trọng đúng mức các giá trị lịch sử và thẩm mỹ hiện hữuLinh Đàm và khi nào việc làm đó để đáp ứng nhu cầu cần phải thay thế những bộ phận hoặc những mảng bị mục nát hoặc bị hư hỏng hoặc là do yêu cầu trùng tu.
Những bộ phận hay mảng mới phải cùng một loại gỗ và cùng chất lượngLinh Đàm hoặc nếu cắn thiếtLinh Đàm có chất lượng tốt hơn so với gỗ được thay thế. Và nếu có thểLinh Đàm gỗ thay thế phải có những đặc trưng vật lý khác của gỗ thay thế phải thích hợp với kiến trúc hiện tồn chung cư HH4 Linh Đàm.
Kỹ thuật thủ công và phương thức xây dựngLinh Đàm kể cả công cụ và máy móc sử dụngLinh Đàm phải tương hợp với những thứ được dùng lúc ban đẩu. Đinh và các phụ liệu khác phải sao chép đúng các vật liệu gốc.
Để thay thế một mảng nào đó bị mục nátLinh Đàm cần phải sử dụng cách lắp ráp truyền thống để chắp nối mảng mới vào mảng cũLinh Đàm nếu thao tác này có thể làm được và thích hợp với đặc trưng của kiến trúc được tu sửa.
Để làm thế nào để các mảng hoặc bộ phận mới phân biệt được với các bộ phận các mảng đang tồn tại. Sao chép lại độ mòn hoặc biến dạng của các bộ phận hoặc mảng được gỡ ra không phải lẩ điều đáng mong muốn. Có thể dùng các phương pháp truyền thống thích hợp hoặc phương pháp hiện đại đã được trắc nghiệm để làm giảm sự khác biệt sắc màu giữa bộ phận cũ và bộ phận mớiLinh Đàm song phải lưu ý không làm ảnh hưởng hoặc làm hỏng bề mặt của gỗ.
Các bộ phận hoặc mảng mới phải được ghi dấu kín đáoLinh Đàm khắc vào gỗ bằng đục hoặc sắt nung hoặc bằng phương pháp khácLinh Đàm để sau này có thể nhận ra được.
Dự trữ rừng lịch sử
Cần khuyến khích việc tạo lập và bảo vệ những khu rừng hoặc đất rừng dự trữ có thể cung cấp vật liệu cần thiết cho việc bảo tồn và tu sửa lại kiến trúc bằng gỗ.
Các tổ chức có trách nhiệm bảo tồn và bảo toàn các kiến trúc và di chỉ lịch sử cắn phải thành lập hoặc khuyến khích thành lập những kho dự trữ gỗ kiến trúc thích hợp cho việc này.
Vật liệu và kỹ thuật xây dựng đương đại
Các vật liệu đương đạiLinh Đàm như nhựa EpoxyLinh Đàm và các kỹ thuật đương đại như gia cố thép kiến trúc cần phải chọn lựa và sử dụng hết sức thận trọngLinh Đàm và chỉ trong trường hợp độ bền và tác động kiến trúc của vật liệu và kỹ thuật xây dựng đã được chứng thực là thoả đáng qua một thời gian dài. Những dịch vụ công cộng như thiết bị sưởiLinh Đàm hệ thống phát hiện và đề phòng hoả hoạn phải được lắp đặt như thế nào đó để vẫn tôn trọng ý nghĩa lịch sử và thẩm mỹ của kiến trúc hoặc di chỉ.
Việc sử dụng hoá chất để bảo tồn phải được kiểm tra và giám sát cẩn thậnLinh Đàm và chỉ dùng lúc nào thấy thực sự có lợiLinh Đàm và ở chỗ nào không làm ảnh hưởng đến an toàn công cộng và môi trường và tính hiệu quả lâu dài cuả nó dã được minh chứng.

Leave a Comment