Tướng Lê Đức Anh di đầu chiếc thước chỉ huy trên tấm bản đồ xung quanh toạ độ ở Môn Đôn Sây Ma

Tướng Lê Đức Anh di đầu chiếc thước chỉ huy trên tấm bản đồ xung quanh toạ độ ở Môn Đôn Sây Ma. Thôi được, chỉ cần mình biết được ý đồ của chúng thì không có gì khó khăn để gemek tower ngăn chặn. Theo tin kỹ thuật, Tướng Lê Đức Anh được biết địch tăng cường cho hướng Quân khu Tây Nam hòng đánh bật lực lượng Quân khu 9, giành lại thế chủ động một vùng rừng núi hiểm trở lại càng lộ ý đồ chiến lược. Rõ ràng nhiệm vụ số một của Quân khu 9 lúc này là phải giải phóng lại Cô Công, chiếm Môn Đôn Sây Ma, làm chủ địa bàn, cũng có nghĩa là đánh tan Sư đoàn 162 của Pôn Pốt. Quân khu 9 đã giao nhiệm vụ này cho Sư xe oto fortuner đoàn 310, các lực lượng còn lại như Sư đoàn 4, Sư đoàn 339 cùng với lực lượng Quân đoàn 4 và Trung đoàn 155 của Minh Hải tiến công quét địch ở bắc lộ 4 tiêu diệt sư đoàn 164. Các Sư đoàn 330, 320 và Sư 8 cùng lực lượng của các tỉnh truy quét tiêu diệt các sư đoàn 210, 270 và 230 ở nam lộ 4… Nếu Quân khu 9 thực hiện mẫu áo vest nữ tốt kế hoạch này thì Sư đoàn 310 rảnh tay tiêu diệt sư đoàn 162, chọc thủng tuyến phòng thủ giải phóng thị xã Cô Công, làm chủ Môn Đôn Sây Ma.

Tấm màn bí mật càng ngày càng được vén lên, ý đồ mà tập đoàn Pôn Pốt xây dựng một sào huyệt chiến lược ở Môn Đôn Sây Ma phục vụ cho kế hoạch lâu dài càng cho thấy quyết tâm của chúng. Như vậy việc để lại Quân đoàn 4, tăng cường Sư đoàn 310 cho Quân khu 9 không phải vô ích. Tướng Lê Đức Anh khoan khoái duỗi thẳng đôi chân, nhắm mắt lại một chút cho đỡ mỏi. Thế là đã rõ, mọi kế hoạch Bộ đã phê duyệt và thực hiện từ cuối tháng ba đều thuận lợi. Mặc dù Pôn Pốt chưa di chuyển Đại bản doanh, nhưng ta đã đánh tan ý đồ của địch từ trong trứng nước, buộc chúng phải đối phó ở thế bị động. 

Leave a Comment